მდგრადი განვითარების მიზნების ეროვნული დოკუმენტის თაობაზე

მდგრადი განვითარების მიზნების ეროვნული დოკუმენტის თაობაზე
დოკუმენტის ნომერი 2328
დოკუმენტის მიმღები საქართველოს მთავრობა
მიღების თარიღი 12/11/2019
დოკუმენტის ტიპი საქართველოს მთავრობის განკარგულება
გამოქვეყნების წყარო, თარიღი ვებგვერდი, 13/12/2019
სარეგისტრაციო კოდი 000000000.00.003.025797
2328
12/11/2019
ვებგვერდი, 13/12/2019
000000000.00.003.025797
მდგრადი განვითარების მიზნების ეროვნული დოკუმენტის თაობაზე
საქართველოს მთავრობა
 

საქართველოს მთავრობის

განკარგულება №2328

 2019 წლის 12 ნოემბერი

ქ. თბილისი

 

მდგრადი განვითარების მიზნების ეროვნული დოკუმენტის თაობაზე

„საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, მოწონებულ იქნეს თანდართული „მდგრადი განვითარების მიზნების ეროვნული დოკუმენტი“.

 

 პრემიერ-მინისტრი                                                                            გიორგი გახარია