საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების შეტანის შესახებ
Document number 4430-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 11/03/2011
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 110322017, 22/03/2011
Registration code 080000000.05.001.016245
  • Word
4430-Iს
11/03/2011
Website, 110322017, 22/03/2011
080000000.05.001.016245
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.