საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
Document number 4631-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 05/05/2011
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 110519014, 19/05/2011
Registration code 090000000.05.001.016313
  • Word
4631-Iს
05/05/2011
Website, 110519014, 19/05/2011
090000000.05.001.016313
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found