საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5255-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 11/11/2011
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 111124015, 24/11/2011
Activating Date 08/12/2011
Registration code 100030010.05.001.016471
  • Word
5255-IIს
11/11/2011
Website, 111124015, 24/11/2011
100030010.05.001.016471
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
Document has some visual gaps
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.