საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5255-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 11/11/2011
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 111124015, 24/11/2011
Activating Date 08/12/2011
Registration code 100030010.05.001.016471
  • Word
5255-IIს
11/11/2011
Website, 111124015, 24/11/2011
100030010.05.001.016471
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
Document has some visual gaps
English translation of this document not found