საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5266-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 11/11/2011
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 111124018, 24/11/2011
Registration code 080000000.05.001.016473
  • Word
5266-IIს
11/11/2011
Website, 111124018, 24/11/2011
080000000.05.001.016473
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found