საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5626-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 27/12/2011
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 12/01/2012
Registration code 080000000.05.001.016595
  • Word
5626-რს
27/12/2011
Website, 12/01/2012
080000000.05.001.016595
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found