საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5924-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 27/03/2012
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 19/04/2012
Registration code 080140000.05.001.016675
  • Word
5924-Iს
27/03/2012
Website, 19/04/2012
080140000.05.001.016675
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found