საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 6328-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 25/05/2012
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 12/06/2012
Registration code 010100000.05.001.016780
  • Word
6328-Iს
25/05/2012
Website, 12/06/2012
010100000.05.001.016780
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found