„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  • Word
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 6393-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 05/06/2012
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 19/06/2012
Expiration Date 10/07/2020
Registration code 040030000.05.001.016806
  • Word
6393-Iს
05/06/2012
Website, 19/06/2012
040030000.05.001.016806
„საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს შექმნის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found