საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ

  • Word
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 6550-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 22/06/2012
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/06/2012
Activating Date 01/07/2012
Registration code 010100000.05.001.016830
  • Word
6550-Iს
22/06/2012
Website, 29/06/2012
010100000.05.001.016830
საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found