„აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 29
Document issuer Abasha Municipality
Date of issuing 19/10/2012
Document type Ordinance of the Municipality and Self-governing City Sakrebulo
Source and date of publishing Website, 23/10/2012
Expiration Date 15/09/2014
Registration code 010320000.35.110.016102
29
19/10/2012
Website, 23/10/2012
010320000.35.110.016102
„აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა თანამდებობრივი სარგოს განაკვეთების დამტკიცების შესახებ“ აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 24 დეკემბრის №37 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Abasha Municipality
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.