საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 472-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 25/03/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 05/04/2013
Registration code 080000000.05.001.016937
472-რს
25/03/2013
Website, 05/04/2013
080000000.05.001.016937
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found