საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 546-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 17/04/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 08/05/2013
Registration code 080000000.05.001.016975
546-IIს
17/04/2013
Website, 08/05/2013
080000000.05.001.016975
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found