საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 583-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 01/05/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 20/05/2013
Registration code 090000000.05.001.016981
583-IIს
01/05/2013
Website, 20/05/2013
090000000.05.001.016981
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found