საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 657-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 30/05/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 19/06/2013
Registration code 090000000.05.001.016993
657-IIს
30/05/2013
Website, 19/06/2013
090000000.05.001.016993
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found