საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 724-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 12/06/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 03/07/2013
Registration code 080000000.05.001.017007
724-IIს
12/06/2013
Website, 03/07/2013
080000000.05.001.017007
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found