საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1271-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 20/09/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 26/09/2013
Registration code 080000000.05.001.017090
1271-Iს
20/09/2013
Website, 26/09/2013
080000000.05.001.017090
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found