საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1641-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 27/11/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 16/12/2013
Registration code 080000000.05.001.017232
1641-Iს
27/11/2013
Website, 16/12/2013
080000000.05.001.017232
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found