საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1728-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 11/12/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 25/12/2013
Registration code 080000000.05.001.017240
1728-Iს
11/12/2013
Website, 25/12/2013
080000000.05.001.017240
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found