საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 1797-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 13/12/2013
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 28/12/2013
Registration code 090000000.05.001.017268
1797-Iს
13/12/2013
Website, 28/12/2013
090000000.05.001.017268
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found