„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 2038-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 20/02/2014
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 26/02/2014
Activating Date 01/03/2014
Registration code 310150000.05.001.017339
2038-IIს
20/02/2014
Website, 26/02/2014
310150000.05.001.017339
„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.