საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2243-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 16/04/2014
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 02/05/2014
Registration code 080000000.05.001.017398
2243-IIს
16/04/2014
Website, 02/05/2014
080000000.05.001.017398
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found