საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2378-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 02/05/2014
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 16/05/2014
Registration code 080000000.05.001.017424
2378-IIს
02/05/2014
Website, 16/05/2014
080000000.05.001.017424
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found