საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2473-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 29/05/2014
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 04/06/2014
Registration code 080000000.05.001.017459
2473-IIს
29/05/2014
Website, 04/06/2014
080000000.05.001.017459
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found