საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2634-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 01/08/2014
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 18/08/2014
Registration code 090000000.05.001.017493
2634-რს
01/08/2014
Website, 18/08/2014
090000000.05.001.017493
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found