საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2663-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 18/09/2014
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 25/09/2014
Registration code 090000000.05.001.017505
2663-Iს
18/09/2014
Website, 25/09/2014
090000000.05.001.017505
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found