საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2727-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 30/10/2014
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 06/11/2014
Registration code 080000000.05.001.017531
2727-Iს
30/10/2014
Website, 06/11/2014
080000000.05.001.017531
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found