საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 2757-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 31/10/2014
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 11/11/2014
Registration code 080000000.05.001.017533
2757-Iს
31/10/2014
Website, 11/11/2014
080000000.05.001.017533
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found