საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო - გადაწყვეტილება 1/1/548 "საქართველოს მოქალაქე ზურაბ მიქაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ"

  • Word
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო - გადაწყვეტილება 1/1/548 "საქართველოს მოქალაქე ზურაბ მიქაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ"
Document number 1/1/548
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 22/01/2015
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 04/02/2015
Registration code 000000000.00.000.016031
  • Word
1/1/548
22/01/2015
Website, 04/02/2015
000000000.00.000.016031
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო - გადაწყვეტილება 1/1/548 "საქართველოს მოქალაქე ზურაბ მიქაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ"
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found