„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 3487-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 29/04/2015
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 14/05/2015
Registration code 310150000.05.001.017707
3487-IIს
29/04/2015
Website, 14/05/2015
310150000.05.001.017707
„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.