საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 3668-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 29/05/2015
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 05/06/2015
Registration code 090000000.05.001.017772
3668-IIს
29/05/2015
Website, 05/06/2015
090000000.05.001.017772
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found