საქართველოს მოქალაქე მაია რობაქიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • Word
საქართველოს მოქალაქე მაია რობაქიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 2/2/579
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 31/07/2015
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 18/08/2015
Registration code 000000000.00.000.016036
  • Word
2/2/579
31/07/2015
Website, 18/08/2015
000000000.00.000.016036
საქართველოს მოქალაქე მაია რობაქიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found