საქართველოს მოქალაქე გიორგი უგულავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

საქართველოს მოქალაქე გიორგი უგულავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 3/2/646
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 15/09/2015
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 29/09/2015
Registration code 000000000.00.000.016037
3/2/646
15/09/2015
Website, 29/09/2015
000000000.00.000.016037
საქართველოს მოქალაქე გიორგი უგულავა საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found