საქართველოს საკონსტიტუციოს სასამართლოს გადაწყვეტილება საქართველოს მოქალაქე ბექა წიქარიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის მერაბ ტურავას განსხვავებული აზრი

  • Word
საქართველოს საკონსტიტუციოს სასამართლოს გადაწყვეტილება საქართველოს მოქალაქე ბექა წიქარიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის მერაბ ტურავას განსხვავებული აზრი
Document number 1/4/592
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 24/10/2015
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 10/11/2015
Registration code 000000000.00.000.016041
  • Word
1/4/592
24/10/2015
Website, 10/11/2015
000000000.00.000.016041
საქართველოს საკონსტიტუციოს სასამართლოს გადაწყვეტილება საქართველოს მოქალაქე ბექა წიქარიშვილი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ და საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს წევრის მერაბ ტურავას განსხვავებული აზრი
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found