საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4677-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 18/12/2015
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/12/2015
Activating Date 20/02/2016
Registration code 090000000.05.001.018047
4677-რს
18/12/2015
Website, 29/12/2015
090000000.05.001.018047
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found