„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 4789-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 19/02/2016
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 07/03/2016
Registration code 310150000.05.001.018070
4789-IIს
19/02/2016
Website, 07/03/2016
310150000.05.001.018070
„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.