საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 4924-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 13/04/2016
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 26/04/2016
Activating Date 10/05/2016
Registration code 090000000.05.001.018092
4924-IIს
13/04/2016
Website, 26/04/2016
090000000.05.001.018092
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found