საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5011-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 27/04/2016
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 13/05/2016
Registration code 090000000.05.001.018110
5011-IIს
27/04/2016
Website, 13/05/2016
090000000.05.001.018110
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found