საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5390-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 08/06/2016
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 17/06/2016
Registration code 090000000.05.001.018137
5390-IIს
08/06/2016
Website, 17/06/2016
090000000.05.001.018137
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found