„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 5509-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 22/06/2016
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/06/2016
Registration code 310150000.05.001.018178
5509-IIს
22/06/2016
Website, 29/06/2016
310150000.05.001.018178
„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.