საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5576-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 24/06/2016
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 12/07/2016
Registration code 090000000.05.001.018185
5576-IIს
24/06/2016
Website, 12/07/2016
090000000.05.001.018185
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found