საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 5592-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 24/06/2016
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 12/07/2016
Registration code 080000000.05.001.018183
5592-IIს
24/06/2016
Website, 12/07/2016
080000000.05.001.018183
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found