საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 59-Iს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 01/12/2016
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 13/12/2016
Registration code 080000000.05.001.018225
59-Iს
01/12/2016
Website, 13/12/2016
080000000.05.001.018225
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found