„საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 163-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 21/12/2016
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 28/12/2016
Registration code 080000000.05.001.018250
163-რს
21/12/2016
Website, 28/12/2016
080000000.05.001.018250
„საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found