საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 185-რს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 22/12/2016
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 29/12/2016
Registration code 080000000.05.001.018291
185-რს
22/12/2016
Website, 29/12/2016
080000000.05.001.018291
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found