საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • Word
საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 1/16/770
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 22/12/2016
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 27/12/2016
Registration code 000000000.00.000.016123
  • Word
1/16/770
22/12/2016
Website, 27/12/2016
000000000.00.000.016123
საქართველოს სახალხო დამცველი საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found