საქართველოს მოქალაქეები - ნადია ხურციძე და დიმიტრი ლომიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ

  • Word
საქართველოს მოქალაქეები - ნადია ხურციძე და დიმიტრი ლომიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
Document number 1/1/650,699
Document issuer საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
Date of issuing 27/01/2017
Document type Decision of the Constitutional Court
Source and date of publishing Website, 03/02/2017
Registration code 000000000.00.000.016140
  • Word
1/1/650,699
27/01/2017
Website, 03/02/2017
000000000.00.000.016140
საქართველოს მოქალაქეები - ნადია ხურციძე და დიმიტრი ლომიძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ
საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
English translation of this document not found