საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 451-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 10/03/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 22/03/2017
Registration code 080000000.05.001.018328
451-IIს
10/03/2017
Website, 22/03/2017
080000000.05.001.018328
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found