„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Document number 711-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 21/04/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 10/05/2017
Registration code 310150000.05.001.018387
711-IIს
21/04/2017
Website, 10/05/2017
310150000.05.001.018387
„საგზაო მოძრაობის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე
Parliament of Georgia
English translation of this document not found
Online consultation

Unfortunately no operator is online.