საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Document number 944-IIს
Document issuer Parliament of Georgia
Date of issuing 01/06/2017
Document type Law of Georgia
Source and date of publishing Website, 20/06/2017
Registration code 080000000.05.001.018472
944-IIს
01/06/2017
Website, 20/06/2017
080000000.05.001.018472
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ
Parliament of Georgia
English translation of this document not found